Všeobecné informácie 
Letecký list ARAMEX (HAWB)
Letecký list (International Express Airbill) má dve funkcie:
1. Vďaka tomu, že každý letecký list má svoje číslo, slúží k jednoznačnej identifikácii Vašej zásielky. 
To umožňuje sledovať každý krok prepravy zásielky na internete. (www.aramex.com) 
2. Letecký list slúží tiež ako zmluva o preprave medzi Vami a spoločnosťou Aramex.
Tretia(oranžová) kópia leteckého listu je zároveň Vaša kópia tejto zmluvy. Letecký list je potrebné
vyplniť čitalne, pokiaľ možno paličkovým písmom. Pre uľahčenie vyplnenia leteckého listu Vám náš
zákaznícky servis na požiadanie predtlačí všetky potrebné údaje o Vás, ako odosielateľovi poprípade
aj údaje o príjemcovi, v prípade prepravy zásielok jednému, alebo viac pravidelným príjemcom.
1 Zákaznícke číslo Vašej spoločnosti 
2 Celé meno spoločnosti, adresa, telefón a kontaktná osoba v mieste odosielateľa
3 Celé meno spoločnosti, adresa, telefón a kontaktná osoba v mieste príjemcu
4 Krajina odosielateľa (vyplňuje Aramex)
5 Krajina určenia príjemcu (vyplňuje Aramex)
6 Počet kusov
7 Skutočná hmotnosť zásielky
8 Obsah zásielky - popis tovaru
9 Deklarovaná hodnota zásielky
10 Dátum a čas odovzdania zásielky spoločnosti Aramex
Proforma faktúra - Komerčná faktúra
Pokiaľ posielate tovar, musíte k zásielke priložit taktiež Komerčná faktúra
riadne vyplnenú faktúru. Toto je zodpovednosťou Táto faktúra sa používa v prípade, keď 
odosielateľa. Spoločnosť Aramex Vám môže s jej prepravovaný tovar má komerčnú
vyplnením poradiť, nie však do nej písať. hodnotu a je predmetom obchodu.
Ku každej tovarovej zásielke je nutné priložiť štyri kópie
faktúry s originálnym podpisom a pečiatkou.
Na požiadanie Vám môžeme formulár proforma faktúry Proforma faktúra
poskytnúť. Táto faktúra sa používa v prípade, keď 
prepravovaný tovar má iba colnú 
hodnotu, nie však komerčnú, a nieje 
predmetom obchodu.
(vzorky, darčeky, tovar určený k oprave)
Rozmery a hmotnosť zásielky
Hmotnosť zásielky je hlavným údajom pre výpočet ceny zásielky. Okrem skutočnej hmotnosti, sa
ešte vypočítavá takzvaná volumetrická hmotnosť. K výpočtu ceny prepravy sa vždy používa väčšia
z oboch hmotností.
Štandardný vzorec pre výpočet volumetrickej hmotnosti podľa IATA,
ktorý používa spoločnosť Aramex je:
v dĺžka x šírka x výška
–––––––––––––––––––––– = Volumetrická hmotnosť
6000
d
š
Všetky rozmery sú udávané v centimetroch, výsledná hmotnosť je udávaná v kilogramoch 
zaokrúhlených na celé polkilogramy nahor. 
Podrobnosti a prípadné nejasnosti Vám rád zodpovie customer service Aramex.
Poistenie zásielok
Spoločnosť Aramex ponúka, vďaka spolupráce s poisťovňou Generali, možnosť pripoistenia 
zásielky za bezkonkurenčne najnižšiu cenu – 0,5% z deklarovanej hodnoty zásielky, 
minimálne však 200,- Sk.
Stačí iba vyplniť letecký list, zaškrtnúť políčko „INSURANCE“ a napísať hodnotu zásielky.
Príklad výpočtu ceny za pripoistenie:
Hodnota zásielky = 1 500 USD, kurz 1 USD = 30 Sk
1 500 USD x 30 = 45 000 Sk
45 000 Sk x 0,5 % = 225,00 Sk
Cena pripoistenia zásielky by bola 225,00 Sk.
Sledovanie Vašich zásielok
Všetky informácie o našej spoločnosti vrátane adries a telefónnych čísiel našich partnerov pre
jednotlivé krajiny získate taktiež prostredníctvom internetovej adresy www.aramex.com alebo
www.gdalliance.com. Na tejto adrese taktiež môžete zistiť priebeh doručovania Vašej zásielky –  
„Track shipment“. Doplníte číslo leteckého listu (Airbill) a kliknite na ikonu vpravo. Za okamžik budete
mať pred sebou históriu prepravy svojej zásielky od momentu jej odoslania až po súčasný stav. 
Tento výpis si samozrejme môžete v prípade potreby vytlačiť.
Importný servis
Vďaka tejto službe môžete objednať a uhradiť prepravu zo zahraničia do Slovenskej republiky, 
pričom zaplatíte v slovenských korunách. My Vám zabezpečíme všetky náležitosti spojené s colným
odbavením, zásielku Vám doručíme preclenú. Vďaka tomu, že odosielateľ bude kontaktovaný našou 
pobočkou, predíte tak prípadným problémom spôsobenými jazykovými nejasnosťami a rozdielmi 
v časových pásmach. Nezanedbateľné sú tiež úspory vysokými nákladmi na medzinárodné hovory. 
Hlavnými výhodami importného servisu sú:
– kompletný prehľad o Vašich importných zásielkách
– bezproblémová platba – faktúra za prepravu Vám bude vystavená v slovenských korunách, 
   (odpadajú problémy spojené s výmenou peňazí a bankové poplatky za výmenu peňazí)
Zásielky vylúčené z prepravy
Ako expresné zásielky sú neprijateľné tie, ktoré obsahujú horľaviny, nebezpečné predmety, zbrane 
a ich časti, hotovosť a hotovostné ekvivalenty, ako sú šeky, drahé kovy a kamene, starožitnosti, 
rastliny, zvieratá a ďalší tovar, ktorého dovoz alebo vývoz je zakázaný predpismi krajiny dovozu
alebo vývozu.
Nezabudnite!
Pre objednanie prepravy Vašich zásielok nás kontaktujte na telefónnych číslach alebo e-mailovej
adrese uvedených na prvej strane tohoto cenníku.
Limitné časy pre objednanie prepravy sú nasledovné: 
International Express - 17:00h
Domestic Express - 17:00h
Euro Ground Express - 17:00h
Mail Plus - Same day service - 11:00h
Mail Plus - Next day service - 18:00h